โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561

โดยมีนายวิเชียร ชุติมาสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

[รูปภาพเพิ่มเติม]

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th