นางสิริกร สุกิน ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์  คณะครู องค์กรสนับสนุนโรงเรียน ผู้ปกครอง นักเรียน
ร่วมกันจัดพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติพระองค์ ผู้ทรงเป็น "แม่แห่งชาติ"
๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
[ชมภาพข่าวทั้งหมด]

นายสุเมฆ  สงทาน
ถ่ายภาพ
นายมนัสพงษ์  เก่งฉลาด
ประชาสัมพันธ์

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th