โรงเรียนวัดบวรมงคล จัดกิจกรรมมุฑิตาคารวะ ครูผู้เกษียณอายุราชการ โดยในปีการศึกษานี้มีคุณครูที่เกษียณอายุราชการ 1 ท่านคือ ครูสุมณรัตน์  เจริญสุข 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th