ผอ.ดร.นฤภพ ขันทับไทย นำคณะฯเข้าร่วมประชุม การประชุมชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษาในปีงบประมาณพ.ศ.2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

และการบริหารงบประมาณ งบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 11  ตุลาคม 2561

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th