กิจกรรมทำบุญตักบาตร โครงการ "แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง" วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561


          วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ดร.สหชัย สาสวน ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย  นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ในโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ณ ลานหลวงพ่อสามเสน พระพุทธรูปประจำโรงเรียน เวลา 07.00 น. เจ้าภาพคือ นักเรียนชั้น ม.1/3  ม.3/12 และ ม.4/2 (คณะอู่ทอง)

 

 

 

                                                                                               เผยแพร่: งานประชาสัมพันธ์     ภาพ: งานเทคโนโลยีการศึกษา 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th