โรงเรียนปัญญาวรคุณ จัดพิธีทำบุญและเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ (อาคาร 5) โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ดร.ธนารัชต์  สมคเณ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 1 และแขกผู้มีเกียรติจำนวนมากเข้าร่วมงาน

ซึ่งนายขวัญชัย ไกรธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน รวมถึงคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ

.. 8 พฤศจิกายน 2561 ..

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th