โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu speech)

ระดับชั้น ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6


       โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu speech) ระดับชั้น ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561โดยมี ดร. สหชัย สาสวน ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ประธานเปิดกิจกรรม ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th