อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยร่วมเดินทางไปส่งและแสดงความยินดีกับ นายสายัณห์ ต่ายหลี อดีตผู้อำนวยการอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

                ในการรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนราชดำริ ในวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 11.00 – 14.40 น.

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th