โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยจัดการประชุมคณะกรรมการ ศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาฝรั่งเศส สพม.1

โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องประชุม ICT โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

[รูปภาพเพิ่มเติม]

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th