วันที่ 9 มกราคม 2562 นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

มอบของขวัญให้เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และพนักงาน เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2562

ณ ห้องประชุม ICT โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

[รูปภาพเพิ่มเติม]

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th