วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 นางอมรรัตน์  โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 
คณะผู้บริหาร และคณะครู ประชุมครู ครั้งที่ 1/2562
ณ ห้องประชุมสมุทรโฆษ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

[รูปภาพเพิ่มเติม]

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th