โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร โครงการ "แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง"


                     วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 07.00 น. คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยร่วมกันทำบุญตักบาตรในโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ณ ลานพระ เจ้าภาพ คือ นักเรียนชั้น ม.2/1, ม.5/5 และ ม.6/1 (คณะเชียงแสน)

 

เผยแพร่: งานประชาสัมพันธ์     ภาพ: งานเทคโนโลยีการศึกษา 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th