โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดกิจกรรม การอบรมและพัฒนาบุคลากร เรื่อง Unplugged Coding Id โดยคณะวิทยากรจาก Google Thailand ในวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562  ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่ ==>  Click

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th