สพม. 1 ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมรับเปิดเทอมโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562


                        วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 คณะผู้บริหาร บุคลากรและเจ้าหน้าที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 นำโดย ดร. ธนารัชต์ สมคเณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม ศึกษา เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมรับเปิดเทอม ปีการศึกษา 2562 และตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เพื่อกำกับ ติดตาม ส่งเสริมสนับสนุน และดูแลความเรียบร้อยโรงเรียนในสังกัด โดย  ดร. สหชัย สาสวน ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย คณะผู้บริหาร และคณะครูให้การต้อนรับอย่างพร้อมเพรียงกัน

 

เผยแพร่: งานประชาสัมพันธ์     ภาพ: งานเทคโนโลยีการศึกษา 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th