ผู้อำนวยการธัญจิรา โชติพงศ์กุล ผู้อำอวยการโรวเรียนวัดอินทาราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คุณครู ต้อนรับนักเรียนวันเปิดภาคเรียน

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th