ท่านผู้อำนวยการ ดร.เจนการณ์ เพียงปราชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ต้อนรับนักเรียน เนื่องในวันเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th