วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย  
และคณะครู ร่วมต้อนรับนักเรียนเนื่องในวันเปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนร่วมทำ
กิจกรรมเคารพธงชาติ และสวดมนต์ ณ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
 [รูปภาพเพิ่มเติม]

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th