ผอ.สมบูรณ์ สาลีพันธ์ รร.นวลนรดิศซิทยาคม รัชมังคลาภิเษก บรรยายแนวปฏิบัติของนักเรียนใหม่ในระดับชั้น ม. 4 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้ข้อคิดการเรียน การใช้ชีวิต และการวางแผนสู่อนาคต

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th