ายทศพล สังข์ทิตนุ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระเกศ คณะครู และนักเรียนจัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬบูชาและถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน โดยมีพระครูศัพทสุนทร เป็นประธานฝ่างสงฆ์ เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  ณ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร


[ชมภาพข่าวทั้งหมด]

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th