ดร. สหชัย สาสวน  ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย  เป็นประธานใน พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562

    

   

    

         

    

    

    

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th