โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โดยมี ดร. สหชัย สาสวน  ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย  เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน
เมื่ออังคารที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์

    

    

    

    

   

ภาพ: งานเทคโนโลยีการศึกษา   เผยแพร่: งานประชาสัมพันธ์

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th