โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562
และกิจกรรมเทิดพระคุณแม่


โดยมีตัวแทนครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมผู้ปกครองและครู เครือข่ายผู้ปกครอง ตัวแทนศิษย์เก่า และนักเรียน โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
ถวายพานพุ่ม ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีพระแม่เจ้า และลงนามถวายพระพรชัยมงคล
อีกทั้งพิธีประกาศเกียรติคุณ "แม่ดูแลลูกดี ปี 62" โดยนายปรีชา ชูเชิด ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ
มอบโล่และเกียรติบัตรแม่ครูดีเด่น จำนวน 13 คน และคุณแม่ที่ได้รับคัดเลือก "แม่ดูแลลูกดี ปี 62" จำนวน 66 คน
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562
ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<


 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th