ร.ต.อ.วสันติ มลอยู่พะเนา รอง สวป.สน.ตลิ่งชัน และ ร.ต.ท.สามารถ  สลุงอยู่ รอง สวป.สน.บางพลัด
เป็นวิทยากรในโครงการรณรงค์เผยแพร่ความรู้ทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนันให้แก่นักเรียนในสถานศึกษา
วันที่  ๑๔  สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ  โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th