นายจงจัด  จันทบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนห้องที่ได้รับรางวัลการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th