ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวจุฑามาศ ศรีวิเศษ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563
จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th