วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ วิทยาลัยพานิชยการธนบุรีร่วมกับกลุ่มสาระการงานอาชีพโรงเรียนวัดรางบัว จัดโครงการ พัฒนาทักษะอาชีพเพื่อสร้างเครือข่ายอาชีวะศึกษาแบบบูรณาการในการ สร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ประชาชน โดยฝึกอาชีพให้กับนักเรียน ๓ หลักสูตร คือ หลักสูตรธุรกิจแฟรนไซน์ (พิซซ่า)หลักสูตรศิลปประดิษฐ์ (แจกันดอกไม้ ตุ๊กตาการะบูน รองเท้าประดิษฐ์ ) และหลักสูตรคอมพิวเอตร์กราฟฟิค (ออกแบบสกรีนเสื้อ)
 

ภาพ/ข่าว นราภรณ์ วรรณพฤกษ์
หัวหน้างานโสตทัศนศึกษาและงานประชาสัมพันธ์
โรงเรียนวัดรางบัว แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
กทม ๑๐๑๖๐
 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th