ผู้อำนวยการ ดร.นฤภพ  ขันทับไทย รองฯนาวิน เหมือนแสงและครูนิพล  ตีระมาศวณิช ให้เกียรติมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่แข่งขันทักษะต่าง ๆ ของกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒  กันยายน  ๒๕๖๒

 

JSN Dome is designed by JoomlaShine.com