นายสมบูรณ์  สาลีพันธ์ ผู้อำนวยการอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมรับฟังความเห็นและแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน โดยกำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการคณะสี คณะกรรมการนักเรียน หัวหน้าชั้น ฯลฯ อย่างน้อยเดือนละสองครั้ง

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th