นางสาวศิฏามาส  ภาพันธ์  ครูโรงเรียนศึกษานารีวิทยา ได้รับรางวัล  “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี ๒๕๖๒ “ระดับภูมิภาค”
ในงานการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๒  จาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ

 

 

JSN Dome is designed by JoomlaShine.com