โรงเรียนวัดอินทาราม นายภควัต เลี้ยงอยู่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได้ผ่านเข้ารอบเพชรยอดมงกุฎ (10 คนสุดท้ายของประเทศ) และได้รับรางวัลชมเชยรอบเพชรยอดมงกุฎ การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th