โรงเรียนวัดอินทารามจัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด ระดับ ม.1- ม.3 ณ ค่ายพระมหาเจษฎราราษร์เจ้า จังหวัดชลบุรี

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th