นายจงจัด จันทบ นำคณะผู้บริหาร คุณครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
ร่วมพิธีเทศน์มหาชาติ ณ วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
ในระหว่างวันที่ ๒๖-๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th