นายทศพล สังข์ทิตนุ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระเกศ คณะครู จัดกิจกรรมแสดงกตเวทิตาจิตเกษียณอายุราชการ แก่นายสัมฤทธิ์ ชวาลวิวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระเกศ ในครบเกษียณอายุราชการในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ โดยมี พล.ต.ท.ธวัชชัย จุลสุคนธ์นายกสมาคมนักเรียนเก่าวัดสระเกศ เป็นประธานในพิธี กล่าวให้โอวาทและรดน้ำแสดงกตเวทิตาจิต พร้อมมอบของที่ระลึก ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดสระเกศ

[ชมภาพข่าวทั้งหมด]

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th