คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ท่านผู้มีเกียรติ และนักเรียน โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ร่วมแสดงมุทิตาจิตและแสดงความยินดีกับคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ในงาน "เกษมสันต์...วันเกษียณ" ซึ่งได้แก่ นางสาวภัทรพิชญ์นันท์   สถาปิตานนท์ และนางสาวจินดาวรรณ  ศิวะนารถ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 ณ หอประชุมจันทรพิทักษ์ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th