นักเรียนชมรมกระบี่กระบอง โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาดาบไทยและกีฬากระบี่กระบอง รุ่นเยาวชน ระดับภูมิภาค โซนภาคกลาง ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 26 - 29 กันยายน 2562 ณ โดมเอนกประสงค์ โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จากการเข้าร่วมแข่งขัน 13 รายการ ผลปรากฎว่าได้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 8 รายการ รองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1รายการ และรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน  4  รายการ จากผลการแข่งขันทำให้ได้รับถ้วยรางวัลคะแนนรวมสูงสุด ระดับ 15 ปีชาย และทุกรายการที่ได้เข้าร่วมแข่งขัน นักเรียนชมรมกระบี่กระบองของโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศต่อไป

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th