อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันอัลกุรอานระดับอาเซียน ณ ประเทศอินโดนีเซีย ควบคุมโดย นายมิตร ดาราฉาย กลุ่มสาระอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ 5-8 ตุลาคม 2562

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th