วันที่ 5 ตุลาคม 2562 นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 
เป็นประธานประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย พร้อมด้วยคณะกรรมการ
โดยมีผู้รับการประเมินครูผู้ช่วยจำนวน 6 คน ได้แก่ นายธนาวัฒ นาคเสโน นางสาวนลัท มงคลสกุลฤทธิ์
นางสาวปิยทัศน์ อิ่มไพบูลย์ นางสาวเพ็ญนภา โหลทิพย์ นางสาวอินทิพร อมรธรรม นางสาวลักขิกา พูที
ณ ห้องประชุมสมุทรโฆษ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย  
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th