วันที่ 5 ตุลาคม 2562 นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
และคณะครู ร่วมงานมุทิตาคารวะเกษียณ 2562 สมาคมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารแห่งประเทศไทย 
ณ หอประชุมอาคารสวนเจ้าเชตุ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน  
 
 
   
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th