นายสมบูรณ์  สาลีพันธ์ ผอ.อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยพร้อมคณะครูอิสลามศึกษา เยี่ยมคารวะท่านอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ณ ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยเพื่อรับฟังแนวทางการจัดการศึกษาด้านศาสนาและการบริหารจัดการสถานศึกษา

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th