นักเรียนในโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ-จีนกลาง​ ระดับชั้น​ ม.ต้น​ ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายบูรณาการทางภาษา​ Chinese Camp ๒๐๑๙​

ณ โรงแรมเอกไพลิน ริเวอร์ แคว​ จังหวัดกาญจนบุรี ในระหว่างวันที่ ๗​ - ๙​ ตุลาคม ๒๕๖๒

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th