โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ปลาย

สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ม.๔​- ม.๕ ระหว่างวันที่ ๙​- ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th