วันที่ 10 ตุลาคม 2562 นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
เป็นประธานการประชุมครูประจำเดือนตุลาคม และมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับนายบุญเศียร คงกลับ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ ซึ่งได้รับรางวัลครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น พร้อมทั้งประชุม
แจ้งข้อราชการก่อนปิดภาคเรียนที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสมุทรโฆษ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 
 
 
   
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th