นายจงจัด จันทบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมเป็นประธานในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 
ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2562

นายนิพนธ์  ก้องเวหา ผู้อำนวยการ สพม.1 ตรวจเยี่ยมศูนย์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th