เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายธีระยุทธ ศรีปิยะรัตนกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรางบัว นำคณะผู้บริหาร ครู บุคคลากรโรงเรียนวัดรางบัว
ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม "โครงการโรงเรียนปลอด 0" ณ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา อำเภอนครปฐม จ. นครปฐม โดยมีนายอาคม มากมีทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวิชัย ให้การตอนรับ 

ภาพ/ข่าว นางสาวนราภรณ์ วรรณพฤกษ์
หัวหน้างานโสตทัศนศึกษาและงานประชาสัมพันธ์
โรงเรียนวัดรางบัว แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th