โรงเรียนทวีธาภิเศกบาง บางขุนเทียน

ขอเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมประชุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ณ หอประชุม เวลา ๐๘.๓๐ น.

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th