นางธัญจิรา โชติพงศ์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทาราม นำคณะผู้บริหาร 
คณะครู ต้อนรับ นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และที่ปรึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
ในการตรวจเยี่ยมศูนย์การแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง พร้อมให้เกียรติมอบรางวัล 
ในงานมหกรรมความสามารถศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th