ผู้อำนวยกาtรฯ ธัญจิรา โชติพงศ์กุล เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 โดยนายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ให้เกียรติมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขัน ณ หอประชุมจันทร์พิทักษ์ โรงเรียนวัดอินทาราม

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th