นายจงจัด  จันทบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
นำคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ณ วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th