ขอแสดงความยินดีกับ ดร.บุณยพงศ์  โพธิวัฒน์ธนัต  ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์  เข้ารับประกาศเกียรติบัตรเนื่องในโอกาสสำเร็จการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 12 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ณ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  จังหวัดนนทบุรี

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th