ขอแสดงความยินดีกับ ดร.บุณยพงศ์  โพธิวัฒน์ธนัต  ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์  ในโอกาสเข้ารับโล่รางวัล นิสิตเก่าดีเด่น ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ในงาน คนดี คิดดี 50 ปี ศึกษาศาสตร์  เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th